Spitsbergen 2.0

23 april – 27 april 2018

Shackleton bewees tijdens zijn expeditie naar het onbekende Antarctica moed, lef, veerkracht en briljant leiderschap.
Een metafoor voor Spitsbergen 2.0; een expeditie naar nieuw duurzaam leiderschap.

Spitsbergen 2.0

expeditie voor de financiele sector naar Spitsbergen

Om klimaatverandering een gezicht te geven organiseert poolreiziger, klimaatjournalist Bernice Notenboom voor de tweede keer een exclusieve expeditie naar Spitsbergen.

Aan boord van de Rembrandt van Rijn zeilen we naar fjorden, gletsjers en ijskappen waar we de gevolgen van het smeltend Noordpoolgebied waarnemen. We varen tussen het Blomstrandeiland en het vaste land waar begin deze eeuw de Blomstrandgletsjer nog lag. Met sneeuwschoenen aan trekken we langs de 14e Juligletsjer die ieder jaar meer dan 100 meter terugtrekt en in Kongsfjord gaan we aan de slag met ESA om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Spitsbergen 2.0 is een urgente call for action waarbij we ook vooral de fragiliteit en schoonheid van onze planeet willen laten zien en wat we op het punt staan te verliezen.

Klimaatverandering

grootste uitdaging ooit

Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar we nu als mensheid voor staan. Iedereen en alles zal het raken, ook de financiële sector.

U wordt tijdens de expeditie geïnspireerd door de prachtige maar kwetsbare natuur en gevoed met informatie over klimaatverandering door Arctische wetenschappers van ESA en andere experts.

In de avonden wisselt u met elkaar van gedachten over de belangrijkste financiële vraagstukken om klimaatverandering te beperken tot de afgesproken 2 graden.

Een kopgroep van leiders binnen de banken, verzekeraars en pensioenfondsen gaat het inhoudelijke programma van tevoren voorbereiden en vormgeven.

Inhoudelijk programma

De expeditie naar Spitsbergen wordt onderdeel van een groter traject
door en met de sector zelf.

Er komt een gedegen inhoudelijk programma, een inspirerende bijeenkomst voorafgaand aan de reis, maar ook een vervolg.
We bouwen voort op de resultaten van het platform Duurzame Financiering van DNB.

Hier komen vraagstukken aan de orde als:

  • hoe kan de sector structureel bijdragen aan het Energieakkoord 2.0 en de klimaatdoelen van Parijs?
  • Op welke manier kunnen financiële risico’s en klimaatimpact in kaart gebracht en beheersbaar worden?
  • Kan de financiële sector gezamenlijk een maatschappelijke agenda maken rondom klimaatverandering?

Deelname is exclusief voor leiders binnen de banken, verzekeraars, investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.