,

PERSBERICHT: Financiële sector maakt zich op voor het Klimaatakkoord

DEN HAAG.

Amsterdam, 25 Juni 2018

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, te weten: tenminste 49% CO2-reductie in 2030, 100% in 2050. Hiervoor ondertekenen zij de Spitsbergen Ambitie die op dinsdag 26 juni 2018 om 12.00 uur wordt aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overleg van het Klimaatakkoord.

In de Spitsbergen Ambitie komt alles samen waar de financiële sector de afgelopen jaren aan heeft gewerkt op het gebied van klimaat. Het initiatief komt van een groep bestuurders en managers die met elkaar afgelopen april op expeditie zijn geweest in Spitsbergen, onder leiding van Bernice Notenboom en Anita de Horde. Daarna zijn verschillende andere financiële instellingen aangehaakt om de Spitsbergen Ambitie mede te ondertekenen. De komende tijd zullen nog meer financiële instellingen aanhaken.

Arie Koornneef, directeur van ASN Bank: “De reis naar Spitsbergen heeft de urgentie voor alle deelnemers die mee waren zichtbaar gemaakt. Wat mij betreft zit de ambitie van dit commitment in het aantal partijen dat zich uitspreekt om volgens wetenschappelijke methoden de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen inzichtelijk te maken. Inzicht is de eerste stap naar actie, dat is ook de ervaring van ASN Bank. De financiële sector is in staat een groot verschil te maken. En daarmee groot bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen”.

Meten, doelen stellen en extern rapporteren

De Spitsbergen Ambitie is een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Om dit kracht bij te zetten committeren alle deelnemende instellingen zich aan het actief meten van en extern rapporteren over de klimaatimpact van alle meetbare financieringen en beleggingen voor 2020. Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets (een internationaal initiatief van CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en WWF om klimaatreductiedoelen te stellen in lijn met de wetenschap), om te kunnen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord. Het voornemen is om minimaal op halfjaarlijkse basis de voortgang te bespreken, alsook dilemma’s en kennis te delen.

 

Willem Horstmann, CRO Aegon Nederland: “Aegon kijkt als pensioenverzekeraar en hypotheekverstrekker naar de belangen van onze klanten op de lange termijn. CO2-uitstoot heeft dramatische effecten op de leefomgeving, op landen en bedrijven. Dat gaan we zeker merken in Nederland. Daarom gaan we de duurzaamheid van de beleggingen van onszelf en van onze klanten in kaart brengen. Dat is ingewikkeld maar het moet. We kunnen dan met onze klanten scherpere keuzes maken in hun beleggingsportefeuilles. Dat is goed voor de leefomgeving en reduceert klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuilles van onszelf en van onze klanten”.

Expeditie Spitsbergen als initiatiefnemer

De Spitsbergen Ambitie is geïnitieerd door 33 banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die met elkaar op expeditie zijn geweest in Spitsbergen afgelopen april. Tijdens de expeditie hebben de deelnemers met eigen ogen gezien wat klimaatverandering doet met de smeltende gletsjers in het Noordpoolgebied. De expeditie is voorafgegaan aan voorbereidende werksessies en uiteindelijk zijn er verschillende plannen gemaakt, ook op het gebied van duurzaam wonen. De deelnemers zijn na afloop meerdere keren bij elkaar gekomen om de voortgang van hun plannen te bespreken.

De Spitsbergen ambitie is ondertekend door:

ABN-AMRO, AXA IM Nederland, ACTIAM, AEGON, ASN Bank, ASR, Triodos Bank, BNG Bank, Double Dividend, FMO, ING, NNEK, Rabobank, SET Ventures, De Volksbank.

Lees hier de Spitsbergen Ambitie

Einde persbericht.

Voor meer informatie:

Bernice Notenboom +31615207288 email: bernice@bernicenotenboom.com

Anita de Horde +31655886486   email: anita@anitadehorde.nl

Deelnemers aan de Spitsbergen 2.0 expeditie:

Aegon, Amsterdam Institute of Finance, Arcadis, ASN bank, ASR , AXA IM Nederland, BNG, BNP Paribas, DGBC, Double Dividend, Essent, European Space Agency, EV Box, Greenchoice, ING, MVO Nederland, NNEK, NIA, NHG, Oblivion, Set Ventures, Triodos, Vereniging Eigen Huis.

 

 

,

Persbericht: Topbestuurders komen terug uit Spitsbergen met ambitieuze plannen

Topbestuurders komen terug uit Spitsbergen met ambitieuze plannen

Spitsbergen, 28 april 2018 – De topbestuurders, die sinds maandag samen met poolreizigster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom op klimaatexpeditie gingen naar Spitsbergen, zijn vrijdagavond teruggekomen met ambitieuze plannen. De bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en maatschappelijke organisaties willen samen aan de slag om de Nederlandse energietransitie te versnellen.

“Deze expeditie ging beter dan ik verwacht had. Door de inspirerende omgeving van Spitsbergen is de impact van klimaatverandering bij de deelnemers van het hoofd naar het hart gegaan. De deelnemers gingen dag en nacht door met oplossingen bedenken. Na een goede voorbereiding en intensieve gesprekken aan boord zijn ze met concrete plannen gekomen. Ik kijk uit naar de vervolgstappen”, aldus Bernice Notenboom.

De deelnemers hebben het aan boord van het schip de Rembrandt van Rijn onder meer gehad over het gezamenlijk financieren van grootschalige projecten, bijvoorbeeld op het gebied van geothermie, om met elkaar een significante impuls te geven aan de verduurzaming van de Nederlandse economie.

Ook willen deelnemers gezamenlijk huiseigenaren gaan ontzorgen om de knelpunten die ze ondervinden bij de verduurzaming van hun woning weg te nemen. Het gaat daarbij onder andere om:

– Een aanbod om particuliere woningeigenaren snel toegang te geven tot eenvoudige en betaalbare financiering voor het isoleren van hun woning en een concept om VVE’s toegang te geven tot een financieringsvorm. Dit zal aangeboden worden aan de onderhandelaars van het nieuwe Klimaatakkoord aangaande de bebouwde omgeving.

– Het gezamenlijk starten van een initiatief dat woningeigenaren moet gaan helpen met goed en onafhankelijk verduurzamingsadvies, eenvoudige en betaalbare financiering en kwalitatief goede technische oplossingen.

Michel Verwoest, Raad van Bestuur a.s.r.: “De trip was zeer de moeite waard. De schoonheid van de natuur, maar ook het zien wat CO2 met de aarde doet, hebben mij geraakt. Wij brengen op dit moment te veel schade toe aan de wereld waarin toekomstige generaties moeten leven. Voor mij is het dan ook geen keuze meer; we moeten met elkaar de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. Ik merkte dat alle deelnemers deze overtuiging hebben. We hebben met de hele groep dan ook hard gewerkt om tot concrete plannen te komen. Deze trip krijgt daarmee zeker een vervolg.”

Tenslotte kijken de deelnemers naar hun investeringen en beleggingen. De deelnemers hebben zich gecommitteerd aan het meten van de klimaatimpact van hun investeringen en gaan rapporteren en sturen mogelijk maken. Deze sturing gebeurt mede via de beoogde doelstellingen op basis van de wetenschap (Science Based Targets). Ook willen ze samen in gesprek gaan met de bedrijven en projecten waarin zij investeren om ook daar een versnelling in de omslag naar een duurzame economie te bereiken.

Lees ook mijn blogs 


Bernice Notenboom is bereikbaar op: +316 1520 7288  bernice@bernicenotenboom.com
Bernice is van 30 April tot 7 mei onbereikbaar
Voor inhoudelijke informatie: Anita de Horde +31655886486
email: anita@anitadehorde.nl
Voor perscontact: Matthijs Kettelerij: +31618512891
email: Matthijs.kettelerij@dewoordspinners.nl

Partners in Spitsbergen
Aegon, Amsterdam Institute of Finance, Arcadis, ASN, ASR, AXA, BNG, BNP Paribas, DGBC, Double Dividend, Essent, European Space Agency, EV Box, Greenchoice, ING, MVO Nederland, NNEK, NIA, NHG, Oblivion, Set Ventures, Triodos, Vereniging Eigen Huis.

, ,

Blog 2 Spitsbergen 2.0 expeditie

Geen afleidingen

Als we ergens met elkaar iets kunnen bereiken, dan is het wel op een schip dat vaart op één van de mooiste plekken ter wereld. Keer op keer horen we hoe goed het is dat er geen wifi aan boord is of andere afleidingen zijn die het proces kunnen verstoren.
Als het overleggen even moeilijk wordt, dan gaan we naar het dek om weer inspiratie op te doen. Dan zien we hoe prachtig het hier is en wat we op het punt staan te verliezen als we nu niet ingrijpen.

Het proces is nodig, maar we horen ook geluiden dat het te langzaam gaat en we niet meer moeten praten maar gewoon dingen moeten gaan doen. Het is dus super spannend of we dit ook morgenochtend voor elkaar kunnen krijgen en met een gezamenlijk convenant van boord te kunnen stappen.

Gevolgen van klimaatverandering te zien
Vandaag gaan we naar de plek waar we echt van dichtbij klimaatverandering kunnen zien: waar de gletsjer in 10 jaar tijd zo ver is teruggetrokken dat er een eiland is ontstaan en we met het schip er achter kunnen varen.
Daarna is het weer pezen met de inhoudelijke sessies, tot het avondeten. Om vervolgens te rapporteren en onze doelstelling scherp te zetten. We zijn allemaal enthousiast en werken hard door.

Lees ook blog 1

, ,

Glacier in free flow

This morning we has a spectacular hike to the mouth of the 14th of July Glacier.
This glacier is dramatic with brilliant blue ice spikes calving in the front of the glacier into the water. Icebergs are floating around in the bay.
Upon landing at the beach, Mark Drinkwater from ESA gave an elaborate talk about glaciers, ice and climate change.

The mixing of sea water and fresh  water from the glacier provides interesting dynamics for climate change models and the warm Atlantic water (today 4+C) makes it such that sea ice can’t form anymore.
No sea ice means the glaciers can flow freely – like a cork on a wine bottle – once gone there is nothing to keep them in place.
This made quiet an impact on the group – the beauty of the glaciated landscape yet so under threat.
As you walk along the beach you can see the recent retreat of the glacier, a 100 meter wall hollowed out by erosion.

This afternoon we visited NY Alysund the science station of many Arctic scientists.
Maarten Loonen gave us a tour of the complex explaining what kind of science is conducted and his field reserch of Canadian Geese.
Unfortunately, the first  geese are already spotted and there is nothing to eat because everything is coated in ice due to the rains in Feb which are now all transformed in ice.

, , ,

March for Science – Huffington Post Article

Yesterday we participated in the March for Science in Longyearbyen, Svalbard.
A small community of Arctic scientists from UNIS gather outside the Norwegian Polar Institute building for what is believed the most northern march on the planet.
We hung our North Pole March for Science banner on the building and joined the crowd of about 100 students and professors – all scientists in polar studies – and walked the streets of Longyearbyen shouting: “March for Science, Science not Silence”.

With the cold wind racing down from the mountains, we had to put our full body weight behind the banner to keep it in place and visible.
In the center of town, director of the international polar institute Kim Holmen gave a passionate speech about the need for objective science and the need for Arctic climate science.
Of course this is right up our alley.

We have been featured on the front page of Huffington Post, Mashable, television NOS news and Nieuwsuur and our tweet went viral.


Click here to read the article.
 about the most extreme march for science on the North Pole.

 

, , ,

March for Science North Pole Edition

Nobody should argue the sense of science. Science is to celebrate our brilliant minds everywhere in the world. Those who seek to understand the complexities of our planet, those who have inquisitive minds and are driven by a curiosity for knowledge. Scientists can help us move forward into solving our climate crisis that we ourselves have created. Climate change is one of the most challenging topics of science- we humans have never experienced it before. It is a moving target and  we need to get all the geniuses together to mitigate the consequences of climate change – the biggest threat to our planet.

Scientists have not been comfortable to express an opinion about climate change in the last decades. Afraid of losing funding or face in front of peers. Most have stick to facts and models not to be pushed into statements or premature conclusions. But recently climate scientists have been categorized into radicals or climate deniers if they see climate change as a reality, polarized into believers and deniers. Often unfairly cornered by media, politics and even businesses, scientists are losing objectivity – the very foundation of science.

Science is not about believing, science is about methods, relativity, models, statistically relevance, track records and sampling and more models and sampling.
Science is about objectivity but passionate scientists or those who want to warn the world are considered alarmists. Record-breaking global temperatures and unprecedented attacks on government scientists and an administration that appears unwilling to accept—nevermind act on—well-established scientific facts.
Science, evidence, facts, and reason form the very foundation of a strong democracy—and they are under scrutinized like never before.

During the last three weeks I have supported scientists by marching to the North Pole, an extreme expedition of 224 km facing -40°C temperatures while still collecting data on the ice to support NASA/ESA and arctic scientists.
Our mission was a simple one: collecting snow measurements along a transact to be flown over by NASA Icebridge on April 6th.
This invaluable data is so desperately needed to understand ice thickness in relationship to snow.
Without this kind of knowledge of data, it would be hard to validate the snow radar in the Icebridge airplane and to understand the overall ice thickness which will have implications on the maximum extent and predictions of the health of the arctic and the world’s climate.

The importance of science in the Arctic is evident- we need not to discuss its value and its merit we need to support it and allow more of our resources. Arctic science is the enigma, the most important one of all climate science.  The Arctic is the poster child of climate change – it is here were the changes are happening the fastest.

So we flew our banner of March for Science two days ago at the North Pole and we are joining tomorrow at UNIS here in Longyearbyen for the March of Science in Svalbard.

Countdown has started. We have to leave. NOW!

Last night we got a call we are going to be evacuated from the North Pole today.
Barneo (Russian Basecamp) has a crack across the runway which makes it difficult for the Anatov 74 airplane to land.
A helicopter will come and pick us up and bring us to Barneo and from there we take the Anatov plane back.

How they are going to find us is beyond me: we have zero visibility, full cloud cover, simply foul weather in the Arctic today.
Apparently when the helicopter gets close to the ground they throw down a tire for contrast.  Victor Serov, compassionate to our science mission, will try to postpone the pickup as long as he can but sometime today we will be back in Longyearbyen, Svalbard.

This is 4 days ahead of schedule.
At this point we feel lucky we pushed ahead of schedule to be at the North Pole because there are always surprises like these developing with consequences out of our hands.
A huge warming system is heading our way -25 degrees plus of what we have here- and the ice is reacting.
With a full moon on the horizon the Arctic sea ice will react to the tides and potentially crack the runway to the point it is unusable.
The thought of being stuck here here with 4 days worth of food and fuel is not so compelling.

The Arctic sea ice melts every year sooner then before.
This year with the ice being so thin due to its late freezing cycle, a whole other set of factors could be at play.

One of them is the impact of waves.
Waves break up the largely seasonal ice pack – like last week in the Fram Straight  – and this can  accelerate the drift with quite frighteningly quick response of the pack ice to storms.
Historically, the ice was compact and kept in place with fast ice from coastlines, little room to move.
But now the ice has become mobile, drifting all over the place.
We noticed how hard it was to capture the North Pole, the actual 90 degrees.
We did it with a GPS, imagine how one can do this with a sextant when it is on the constant move.

Barneo saw it first seagull this morning and the ice is cracking and open water all around them.
It is time to leave, the tipping point has been reached, it will be too risky to stay.
The wait is for another expedition that has been  stopped by a big lead close to the North Pole.
If they can’t find a way around it, they will have to get picked up and transported back to Longyearbyen.
They are currently trying to ski to the East to get around it but the lead is widening, so Victor reports.

As for us, we are still drifting on a solid plot at 89’55 North and 45W, already 9 km away from the pole now in the western longitude.

The North Pole. Worlds best treasure hunt.

When Peary allegedly arrived at the North Pole in 1909 his comment was: “At last the pole is mine”.
He had lost all this toes during his polar exploits and made many enemies among other explorers with his self absorbed and ruthless behavior.
He then continued to ski back to Canada where he returned in June.
All that time for 6 months he skied on the frozen Arctic Ocean, in a record 34 days, supposedly because the dogs smelled their own scent from their trail North and knew they were going home.

Many people have challenged his expedition as being impossible to do in the amount of time he claimed.
If Peary would be alive today he could not copy his achievements from a century back because he would simply run into water.
That is how fast the Arctic has changed and continues to change.

Some are surprised how fast we have skied to the North Pole.
We have no dogs to blame but featureless one year ice which allowed us to ski rapidly across its frozen surface.

Yesterday we arrived at 16:35 at the geographic North Pole.
Henk-Jan, our Basecamp manager among others in our team already knew this well before we did.
Our Iridium Rock Star, a tracking device, was sending GPS coordinates continuously when we were 100 meters from our target.

With every transmission an email with our coordinates was sent to those who follow us closely.
What is amazing is that you can only really step on the North Pole for one second before it has moved somewhere else and yesterday with zero wind, we theoretically should find it without difficulty.
With GPS and Rock Star in hand we scouted for “True North”.

We counted down the meters to go but when we got to 1 meter the North Pole had already taken a turn.
We worked on a grid: two steps left, right, one foreword and then backwards waiting for the GPS to catch up with our movement.

GPS is not entirely accurate so we don’t really know if we are chasing the pole to the 90 degree mark or if we are meters from it.
Only once after skiing in giant circles did we get the 90 degrees on the screen but when Ann pressed ‘mark my waypoint’ the North Pole had come and gone.
My GPS blurbs a message: “You have arrived at the North Pole” so we took this as a the moment to celebrate.
We hug and congratulate each other with our victory.

The North Pole is so elusive, such a hard objective.
The entire expedition we are trying to get to it, we risk frostbites, polar bear attacks, injuries and fatigue and then moments from being so close, she runs away and let you chase her and you may never find her again.
Perhaps that is most fascinating about being here, the North Pole is the best treasure hunt in the world.
This morning we drifted already 7 km from the pole, on the western longitude – somewhere towards the USA or Canada.
We have crossed 150 time zones and circle around Russia, Greenland, Alaska and Canada.
We stay on the North Pole until the Russians pick us up on Friday night.
Until then we continue our snow measurements and document our expedition.
Stay tuned for more.

This expedition was made possible by the generous support of all our sponsors.
Without you we won’t here.
See our sponsor page for more details.

Persbericht: Team van Bernice Notenboom bereikt de Noordpool

Amsterdam/Noordpool, 18 april 2017, 20:30 uur – Poolreiziger Bernice Notenboom en haar expeditiegenoten Martin Hartley en Ann Daniels hebben vandaag de geografische Noordpool bereikt. Ze zijn in vijftien dagen van de 88-ste naar de 90-ste breedtegraad geskied met zwaarbeladen sledes. De omstandigheden zijn vandaag met -21 graden Celsius gunstig, zodat Notenboom het tempo kon opvoeren voor een eindsprint.

De laatste dag van de reis naar de Noordpool begon om 07.00 uur. Na een aantal pauzes om te eten (ca 5000 calorieën per dag) ging om 14.00 uur het tempo omhoog zodat het team om 16:34 uur de Noordpool kon bereiken. Bernice Notenboom is tevreden over de expeditie maar bezorgd om de staat van het Noordpoolijs. Notenboom: “Veel oud ijs is verdwenen, we zien vooral eenjarig ijs. Er is meer sneeuw, dat eerder smelt dan ijs. Ook het ijs verdwijnt daardoor in een gevaarlijk tempo.”

March for Science 22 april
Aanstaande zaterdag op Earth Day wil Bernice het vaandel van March For Science op de Noordpool uitrollen. Daarmee steunt ze de internationale oproep van een brede groep wetenschappers om feiten en cijfers uit de klimaatwetenschap te respecteren en ernaar te handelen.

Sneeuwmetingen voor NASA en ESA
Het team van Notenboom ondersteunt het arctisch onderzoek van NASA en ESA met 1250 metingen van sneeuwlagen. Satellieten en vliegtuigen maken momenteel zeer gedetailleerde nieuwe beelden van de Noordpool, maar de apparatuur is niet in staat om alle zachte sneeuwlagen van hard ijs te onderscheiden. Dankzij de gelijktijdige metingen vanaf het ijs door Expeditie 2Dgrees kan de ESA zijn CryoSat satelliet nauwkeuriger afstellen en worden de ijsdata nauwkeuriger.

Expeditie 2Dgrees
In het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders in 2015 afgesproken om ruim onder de twee graden opwarming te blijven. Maar de gemiddelde temperatuur stijgt in de extreme Arctische kou veel sneller dan in gematigde gebieden. Er voltrekt zich een klimaatcatastrofe. Notenbooms expeditie vraagt aandacht voor deze stille ramp en voor de dringende noodzaak van klimaatmaatregelen. Eind april vertrekken 66 Nederlandse topmanagers met Bernice Notenboom naar Spitsbergen om de gevolgen van klimaatverandering met eigen ogen te aanschouwen en aan de oplossingen te werken.

Time to kill, time to enjoy, time to leave

We are camping  8.8 nautical miles (16.3km) from the North Pole tonight.
Most expeditions would dash for the pole just to grab it, to make sure all your efforts are paid for when you punch in the 90 degrees of latitude in your GPS.
You end up skiing 20 to 30 miles in one go to get there.

But the old saying that it is not about the destination but about the journey is very true for us.
We do our snow measurements, we film, analyze crystals, have 45 min lunch breaks and simply enjoy the magic of the Arctic Ocean whenever we have a moment out of our zone and military discipline.
So no big rush to get to the pole except the risk of getting harassed by 3  polar bears that are reported  wondering around here and have been visiting other expeditions.

Despite the cold, the weather has been exceptionally great and leads frozen and very little movement in the compact ice.
We see pressure ridges but they are formed at night while we sleep, in the morning when we strap on our skis everything is usually solid.

The only complaint we have is that the terrain is flat and a little boring because it is first year ice.
We feel blessed to have a few more days at the pole before we are heading back to Longyearbyen.
More time to soak up the scenery, do some filming and be in the Arctic without a schedule to follow.

In  2007 when I wrote a piece for National Geographic Traveler about doing the last degree to the North Pole, most of the clients on the trip were corporate executives from London with a week off from work to ski to the pole.
On Friday night we reached to North Pole and Monday they were back to work in their offices.

When I called one of them the following week he actually believed the trip didn’t happen.
His mind and body had only just adapted to the pace of the Arctic but now he is already absorbed by the daily routine.
The pictures he took were his only memory.

Not for us though – having time at the pole after we will reach it feels like a blessing from the North Pole.

Cap for tonight:
lat=89.85454
lon=151.75983