“We kunnen het ons niet permitteren om niets te doen. Together we are financing a better future”.

Peter Martens directeur NIA

“het was een eer en een uitdaging om de expeditie inhoudelijk voor te bereiden en de werksessies vooraf aan boord te begeleiden. Ik ben trots op het eindresultaat, maar het stopt niet bij deze expeditie; de vervolgacties staan al gepland”.

Anita de Horde co-organisator Spitsbergen

“Beleggers en vermogensbeheerders kunnen het verschil maken als zij per euro de CO2-emissies gaan meten. De overheid zou dit proces kunnen versnellen met regelgeving, zoals nu bijvoorbeeld al gebeurt in Frankrijk”.

Hanneke Veringadirecteur AXA NL

“De Spitsbergen expeditie heeft de urgentie van de Co2 reductie en de relevantie van de energietransitie tastbaar gemaakt voor iedereen aan boord. Daardoor is Essent versterkt in zijn overtuiging dat de verduurzaming van Nederland versneld dient te worden. Essent zal hieraan de komende jaren bijdragen door de verdere ontwikkeling van producten en diensten die een concreet verschil maken, in samenwerking met de financiele sector en andere partijen”.

Frank BrichauCCO Essent

“Door de ongekende schoonheid van Spitsbergen te ervaren voelen wij ons gesteund in de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan”.

Marjan Hogeslag en Ward Kastropdirecteuren Double Dividend

“De afgelopen dagen heeft de financiële sector intensief gesproken over verduurzaming. Vereniging Eigen Huis heeft hierbij benadrukt dat verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een groot en complex vraagstuk is dat niet zomaar ‘over de schutting’ van huiseigenaren kan worden gegooid. Huiseigenaren willen wel maar zullen moeten worden geholpen met onafhankelijk advies, goedkope financieringsmogelijkheden en goede oplossingen. Hierover zijn alle partijen het eens. De setting van afzondering tegen een decor van smeltende gletsjers heeft ongetwijfeld bijgedragen aan consensus over de plannen”.

Cindy van de VeldeDirecteur Vereniging Eigen Huis

“Ik ben heel blij hier geweest te zijn. Verhalen van wetenschappers in deze omgeving creëren toch een doelgerichtheid in de samenwerking die uniek is. Alle partijen waren actief bezig met het creëren van oplossingen voor dit toch wel dramatische klimaatprobleem. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit alleen of in samenwerking doorzet. Persoonlijk ga ik dit zeker doen”.

Willem HorstmannCRO Aegon