Gasunie

Het bedrijf

We staan voor grote uitdagingen op energiegebied.

Er is wereldwijd een toenemende vraag naar energie.Tegelijk verandert het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.

Daarom is een transitie naar een duurzame energievoorziening noodzakelijk.We willen hieraan een actieve bijdrage leveren.

In onze missie hebben wij vastgelegd dat duurzaam handelen een van de uitgangspunten is voor onze bedrijfsactiviteiten.

Wij geven vorm aan ons duurzaamheidsbeleid op twee manieren.

Onze betrokkenheid

Businessactiviteiten

Wij vinden dat economie en ecologie hand in hand moeten gaan.

We ontwikkelen activiteiten die zowel bijdragen aan onze bedrijfseconomische doelstellingen als aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Gas heeft daarin een markante, verbindende rol te spelen en Gasunie wil dat met haar infrastructuur mogelijk maken.

Onder andere maakt Gasunie zich sterk voor de opkomst van groen gas als efficiënte duurzame energieoptie.

Footprintreductie

Daarnaast werken we eraan dat onze bedrijfsactiviteiten zo weinig het milieu belasten (footprintreductie), onder andere door het verder verbeteren van onze energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van tijdens onze werkzaamheden.

Met ons beleid dragen we bij aan de overheidsdoelstellingen: 20% minder CO2 in 2020, een jaarlijkse energiebesparing van 2% en 14% duurzame energieopwekking in 2020.

Overige sponsors