Havenbedrijf Rotterdam

Het bedrijf

De haven van Rotterdam heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn.

Door grensverleggend te opereren, onder andere met de ontwikkeling van Maasvlakte 2, wil de Rotterdamse haven voorop lopen in duurzaamheid en bereikbaarheid.

Zo versterken we de Nederlandse en Europese concurrentiekracht én wordt Rotterdam Rijnmond een regio waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Onze betrokkenheid

Duurzame haven

Onder duurzaamheid verstaan wij de vergroening van de industrie en logistiek en de kwaliteit van de leefomgeving.

We kunnen niet van de ene op de andere dag afscheid nemen van fossiele brandstoffen, maar we kunnen ondertussen wel duurzame alternatieven ontwikkelen.

Windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa bieden een goed alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen.

Invloed van het Havenbedrijf

Samen met verschillende partijen zet het Havenbedrijf zich in voor een sterke haven en een leefbare omgeving.

De enige manier waarop het havengebied in balans kan groeien is door aandacht te hebben voor de omgeving en het milieu. Dat doen we op drie niveaus:

  1. We verbeteren de prestaties van Havenbedrijf Rotterdam.
  2. We stimuleren duurzaam ondernemen in het havengebied.
  3. We roepen op tot duurzame innovatie in de totale keten.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het Port Environmental Review System-certificaat (PERS) uitgereikt gekregen.

PERS omvat een set richtlijnen ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance.

In de haven van Rotterdam lopen allerlei verschillende projecten om de meest duurzame haven ter wereld te worden. Meer hierover is te lezen op de onderstaande pagina’s:

Windenergie

In de haven van Rotterdam staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines opgesteld. Dat is zo’n 10% van het totale vermogen aan windenergie in Nederland.

LNG als brandstof

De haven van Rotterdam speelt een pioniersrol bij het invoeren van LNG als brandstof voor zeeschepen, binnenvaartschepen en vrachtwagens.

Maasvlakte 2

Op Maasvlakte 2 krijgen innovatieve technieken die leiden tot duurzame en succesvolle ontwikkeling van het nieuwe haven- en industriegebied alle ruimte.

Overige sponsors