Merin

Het bedrijf

Het toepassen van nieuwe technologieën voor energiereductie in bestaande gebouwen komt maar langzaam op gang. Wij willen laten zien dat het aantrekkelijk is om gebouwen te verduurzamen en hiermee andere eigenaren motiveren dit ook te doen.

Want hoe mooi is het dat je de wereld een beetje mooier maakt door betere en duurzamere werkplekken te creëren én hiermee ook nog eens geld kunt verdienen! Sustainability is business!

We zijn begonnen met het opleiden van onze mensen: alle property managers zijn BREAAM experts. Vervolgens hebben we alle gebouwen voorzien van slimme meters. Meten is weten, ook bij ons. De derde stap is dat we zijn gaan testen wat voor onze gebouwen het beste werkt. Dat begint met het monitoren van hoe onze gebouwen presteren, een soort nulmeting. Daarna hebben we bepaald welke investeringen noodzakelijk zijn. We hebben al in een deel van onze gebouwen installaties vervangen en ledverlichting toegepast.

We willen dat al onze gebouwen al in 2017 een groen energielabel hebben. Daarom voeren we voor al onze gebouwen energiemanagement in. Gespecialiseerde organisaties monitoren onze gebouwen en geven aan waar we kunnen verbeteren.

De volgende stap is het besparen van energie door gedragsverandering bij de gebruikers op het werk en zelfs thuis. Door bijvoorbeeld voorlichting en challenges en tools zoals laadpalen en ledverlichting.

Merin
Tel: 0800 8644 683

Overige stakeholders