ING Real Estate Finance

Het bedrijf

“Sustainability is niet soft, het is geen hype, zelfs geen wens. Sustainability is noodzaak.”

ING REF adviseert, investeert en waardeert
Wij stoppen niet bij het financieren van uw duurzaamheidsinvesteringen, maar helpen u ook met het geven van inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten en baten ervan.

ING Real Estate Finance
T: 020–576 5200

De stappen die wij samen kunnen zetten om uw vastgoed te verduurzamen:

1 Adviseert

ING REF Duurzaam app en gratis BREEAM / Energie Scan
Wij bieden u de ING REF Duurzaam app aan met hierin besparingsmogelijkheden, te nemen maatregelen en verwacht rendement. Tevens krijgt u inzicht welke labelsprong u kunt maken met elke maatregel. Komen uit deze app besparingen van meer dan € 15.000 voort, dan krijgt u van ons en Corporate Facility Partners een gratis BREEAM / Energie scan. Klik hier om naar de app te gaan.

2 Investeert

100 % financiering van de verduurzamingsinvestering
Door gedifferentieerd financieringsbeleid is ING Real Estate Finance in staat een 5% hogere LTV te verschaffen op uw duurzame pand. Dit geeft ruimte om uw verduurzamingsinvestering voor 100% te financieren.

3 Investeert

Groenlening: 0,5% rentekorting
ING Groenbank adviseert u samen met uw relatiemanager hoe u een 100% groenlening van ING kunt krijgen op verduurzamingsinvestering volgens de Regeling groenprojecten (www.rvo.nl). Indien u voldoet, bieden wij u een financiering met 0,5% korting om deze te realiseren. Deze financiering is o.a. mogelijk voor nieuwbouw van woningen en verduurzaming van utiliteitsbouw, woningen en monumenten. Tevens is er financiering van specifieke verbeteringen zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en energiezuinige buitenverlichting mogelijk. Klik hier voor meer informatie over deze groenlening.

4 Adviseert

Subsidieadvies Van Draeckeburgh
Wij helpen u graag met het verkrijgen van subsidie voor energiebesparende maatregelen en investeringen in een duurzaam gebouw. ING REF is een exclusief partnerschap aangegaan met een professionele partij die u hierbij kan helpen, te weten Van Draeckeburgh, een van de grootste intermediairs voor subsidieregelingen en de Nederlandse specialist voor het verduurzamen van vastgoed. Zij begeleiden u om een maximaal subsidieresultaat te behalen voor energiereductie en verduurzamingsprojecten bij vastgoed. De terugverdientijd en het rendement van de investering worden substantieel beïnvloed door het effectief aanwenden van subsidies. Tijdens de PROVADA werd het samenwerkingscontract getekend, klik hier om het filmpje over dit feestelijke moment te bekijken.

5 Waardeert

Gratis EPA-U label bij sprong naar A, B of C
Indien uw pand met de verduurzamingsinvestering een hoger energielabel behaalt (labelsprong A, B, of C), betaalt ING uw verdiende gratis EPA-U label.

Onze betrokkenheid

Expeditieleidster Bernice Notenboom onderneemt in april 2017 een Noordpoolexpeditie. Een symbolische tocht die in het teken staat van de 2° klimaatafspraken in Parijs. ING Real Estate Finance sponsort Bernice’s Noordpool Expeditie samen met 12 van haar klanten.

De bijdrage van ING Real Estate Finance (ING REF) aan deze samenwerking is vooral gericht op commercieel vastgoed. Samen met co-sponsoren Breevast, Built to Build Vastgoed, Cocon Vastgoed, Duijnstede Beheer, Investore, Merin, Mobion Group, VORM Holding / NEXT Real Estate, OVG Real Estate, Pygo Netherlands, Sectie5 en Urban Interest wordt een concreet traject ingezet, inclusief actieplan, naar toekomstbestendig vastgoed.

Deze klanten vormen de voorhoede in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. ING wil met deze kopgroep alle commerciële vastgoedeigenaren in Nederland inspireren en hen vooral aanzetten tot het versnellen van de verduurzaming in Nederland. Dit sluit aan bij het bekende vijf-stappenplan waarmee ING haar klanten volledig faciliteert om de gewenste duurzaamheid inclusief CO2-reductie te bereiken.

Naast bovenstaande klanten wordt Bernice Notenboom ook gesponsord door CFP Green Buildings, AAFM Facility Management en Vaanster Energie.

Overige stakeholders