Vaanster Energie

Het bedrijf

Vaanster is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten. De onderneming heeft een 100% focus op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving. We leveren duurzame warmte en koude aan woningen, winkels en kantoren.

Het ontwikkelen van duurzame energieprojecten kunnen we niet alleen. Met nog 20 projecten in ontwikkeling groeien we ook komend jaar enthousiast verder. Dit doen we samen met onze opdrachtgevers, partners en afnemers. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid blijkt ook uit onze slogan: Y(our) environmental responsibility

Vaanster Energie
T: 0900-82267837

Overige stakeholders