Sectie5

Het bedrijf

Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het simpel uitvoeren van het Energieakkoord

Sectie5 steunt van harte de expeditie van Bernice, in de hoop dat de aandacht die zij voor global warming vraagt, tot meer actie leidt. Het is niet de vraag of de aarde de mens overleeft, maar of de mens de aarde overleeft. Of onze kinderen een leefbare wereld erven. Hierop kunnen wij invloed uitoefenen.

Als partner in het duurzaamheidsprogramma van ING REF proberen wij onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo streeft Sectie5 ernaar een CO2-neutrale footprint te bereiken met scherpe doelstellingen voor eigen organisatie en voor het vastgoed waarin wordt belegd. Met aandacht voor de duurzaamheidsdoelstellingen van leveranciers, beleggers en andere stakeholders.

Sectie5
T: 020 6 701 265

Overige stakeholders