Van Draeckeburgh

Het bedrijf

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het toegankelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen.

De verduurzaming van vastgoed heeft onze speciale aandacht, de stimuleringsprogramma’s van de overheid maken vaak meer mogelijk dan klanten denken.

De Noordpoolexpeditie van Bernice Nootenboom onderstreept het belang van duurzaamheid, haar initiatief supporten wij dan ook van harte.

De 2 degrees challenge is een symbolische tocht en geeft duidelijk de noodzaak aan van de 2 graden klimaatafspraken.

Juist op de Noordpool is de opwarming van de aarde goed zichtbaar in de achteruitgang van het Arctisch zee-ijs.

Zeker voor Nederland, waarvan een groot deel onder NAP ligt, zijn gevolgen als grotere oceanen en overstromingsgevaar gevaarlijk.

Alle reden dus om deze expeditie te ondersteunen en deel te nemen aan de Spitsbergenreis. Met de gezamenlijke kracht en expertise van de verschillende partners moet het mogelijk zijn om nieuwe oplossingen te vinden voor een snellere verduurzaming van Nederland. En door ervoor te zorgen dat alle subsidiemogelijkheden bekend zijn en volledig worden benut, wordt de haalbaarheid van de plannen vergroot.

Mitchell Gmelich
Algemeen directeur Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen

Onze betrokkenheid

Nieuwbouw Nathan, een voorbeeld van vergaande verduurzaming

Nathan is leverancier van duurzame klimaatsystemen. De nieuwbouw van hun eigen hoofdkantoor is een prachtig voorbeeld van hun visie op duurzaamheid. Er is gekozen voor een combinatie van hoogwaardige architectuur en innovatieve technologie, het resultaat is een energieneutraal gebouw dat is afgestemd op de omgeving.

Van Draeckeburgh regelt voor Nathan subsidie voor de veelheid aan maatregelen die de duurzaamheid vergroten.

A-label dankzij het vijf-stappenplan van ING REF
Na recente verduurzaming draagt het monumentale kantoorgebouw ‘De Enk’ van Cocon Vastgoed het energielabel A. Dit is gerealiseerd met behulp van van het vijf-stappenplan, waarbij is samengewerkt tussen de drie partijen: ING REF, eigenaar Cocon Vastgoed en subsidiespecialist Van Draeckeburgh.

Meer informatie over Van Draeckeburgh vindt u op de website.

Overige stakeholders