Built to Build Vastgoed

Het bedrijf

Over denken, durven, doen

Denken. Intuïtief, rationeel en weloverwogen

De vastgoedwereld biedt veel uitdagingen en kansen. We kiezen onze richting per project uiteindelijk weloverwogen, maar altijd gebaseerd op een gezonde combinatie van intuïtie en ratio. Dit geldt ook als we onvermoede kansen zien. Zo spelen we tijdig in op mogelijkheden in de markt. En daarmee op toekomstige ontwikkelingen.

Durven. Visie is de basis voor veelbelovende ontwikkeling

Gevoel is een goede raadgever. Bij Built to Build durven we zaken aan te pakken. De toekomst biedt kansen, maar is tegelijk ook onvoorspelbaar. Toch is er meer te sturen dan op het eerste gezicht lijkt. Ons credo: plannen moeten veelbelovend zijn en er moet een realistische visie aan ten grondslag liggen. We zoeken naar de balans tussen rationele afweging en intuïtieve durf.

Doen. Daadkracht

Doen. Daadkracht is uiteindelijk waar het om gaat. Op gevoel, doelgericht en goed doordacht. Op basis van een gedegen inschatting van het toekomstperspectief van een ontwikkeling. En een heldere visie hoe hierop in te spelen. De lijst van gezonde beleggingen en de gerealiseerde projecten laat zien waar deze daadkracht toe kan leiden.

Build to Build
T: 073-6579055

Overige stakeholders