OVG Real Estate

Het bedrijf

“De expedities van Bernice zijn enorm belangrijk om collectieve actie tegen global warming te versnellen. Zij creëert awareness en heeft daarmee impact. Wij zijn verantwoordelijk voor het leven op aarde, nu en in de toekomst. Om die reden investeren wij vandaag in duurzame en energie neutrale gebouwen en hopen daarmee ook anderen te inspireren om zo een grotere bijdrage aan een betere wereld te leveren.”

Dit jaar wordt gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van ING op de Frankemaheerd locatie te Amsterdam Zuidoost. Het betreft een sloop nieuwbouw project waarbij duurzaam en circulair is omgegaan met het puin. Er wordt gestreefd naar een duurzame en innovatieve werkomgeving voor de werknemers van ING.

OVG Real Estate
Tel: 088- 170 10 00

 • Het nieuwe gebouw is qua metrage gelijk aan het metrage van het gesloopte gebouw.
 • Het gebouw behaalt een BREEAM Outstanding label, dit is het hoogst haalbare label.
 • Het huidige ontwerp resulteert in een EPC van 0,49 en dat komt neer op een energielabel A+++
 • Circulair beton wordt op grote schaal toegepast. Het beton puin van de Frankemaheerd locatie (van de gesloopte gebouwen) wordt gebruikt als grondstof voor de betonconstructie (in het werk gestort beton, prefabbeton en kanaalplaatvloeren) van de nieuwbouw. Het beton puin wordt op deze manier hoogwaardig hergebruikt en wordt afval verminderd.
 • De kozijnen van de gesloopte panden zijn gebruikt voor een paviljoen nabij het Stadsstrand Sloterplas.
 • Een deel van de plafondplaten uit de gesloopte panden hebben een nieuwe bestemming gevonden.
 • Het wordt een SMART gebouw dat via sensoren veel data genereerd. Deze data worden gebruikt om het gebruik van het gebouw te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie en overige resources.
 • Het gebouw biedt een gezond en comfortabel werk- en leefklimaat dat actief bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerkers door de nodige informatie voor de gebruiker te verstrekken en de gebruiker controle te geven over de individuele werkplek.
 • Er wordt rekening gehouden met de neerslag als gevolg van de klimaatverandering door de neerslag ter plaatse van het maaiveld in de bodem te infiltreren en zo het riool te ontlasten en mogelijk andere milieuschade te minimaliseren.
 • Het dak is bedekt met zonnepanelen dat het gebouw voorziet van energie
 • Er wordt onderzocht om onderdelen van het landschap te ontwikkelen met behulp van 3D printing
 • Ambitie is om het gebouw zoveel mogelijk te faciliteren in draadloos werken, dus alternatieve elektravoorzieningen en wifi-verbinding.

Overige stakeholders